Konsultacje 10.02.2014

Szanowni Państwo,

W dniu 10.02.2014 konsultacje zostają przeniesione na godzinę 14:00.

Możliwość zaliczenia w II terminie

Szanowni Państwo,

Jestem dostępny na Instytucie Informatyki w najbliższy poniedziałek (10.02.2014) ok. godziny 14:00 (być może będą musieli Państwo nieco poczekać, ponieważ wcześniej jestem na egzaminie z Podstaw Programowania). Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby uzyskać zaliczenie w drugim terminie.
Proszę wszystkich studentów o zapisanie się w systemie USOS jak najszybciej – szczególnie tych z Państwa, którzy powtarzają przedmiot. Brak dopisania do moich grup laboratoryjnych będzie skutkował niemożliwością wpisania zaliczenia.

Termin poprawkowy WSTI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Państwa prośbami ustalono drugi termin zaliczenia, ze wszystkich prowadzonych przeze mnie na WSTI przedmiotów dnia 9.02.2014 (niedziela) w godzinach 15:00 – 16:30, sala PD 4p. Bardzo proszę o punktualne przybycie wszystkich zainteresowanych.

Wyniki prac poprawkowych

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się wyniki wszystkich Państwa prac poprawkowych (kolokwia zaliczeniowe). Pracę można zobaczyć z omówieniem jutro (tj. środa, 29.01.2014) o godz 8:00 w pokoju 214.
Brak zaliczenia tych prac jest równoznaczny z brakiem zaliczenia w pierwszym terminie. W dniu jutrzejszym postaram się ustalić z Państwem wstępny termin kolejnego zaliczenia (przed drugimi terminami egzaminów).
W przypadku dopisku „do wyjaśnienia” należy być przygotowanym do napisania ewentualnej powtórki kolokwium w przypadku jeżeli wyjaśnienia ustne nie będą satysfakcjonujące.

Oceny z kolokwium zaliczeniowego Podstawy i Języki Programowania

Szanowni Państwo,

Oceny z kolokwium zaliczeniowego dla przedmiotu Podstawy/Języki programowania i grupy E9 kształtują się następująco:
Nikolas K. 2.0.
Krzysztof K. 2.0
Szymon S. 3.0.

Oceny z Systemów Wyszukiwania Informacji

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się oceny z kolokwium dotyczącego metody Saltona (oraz popraw) dla kierunku Informatyka i Inżynieria Biomedyczna.

Podstawy i Języki Programowania UŚ

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się oceny dla grup D8 i E9 z ostatniego kolokwium (Podstawy i Języki Programowania).

Podstawy Programowania WSTI – oceny

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się oceny z kolokwium dotyczącego tablic, dla grup 1DZI oraz 1AZI.
Proszę o zapoznanie się z wynikami i kierowanie ewentualnych pytań drogą mailową.

Systemy Wyszukiwania Informacji C7 – oceny

Szanowni Państwo,

Oceny z kolokwium nr 2 – metoda Saltona – z przedmiotu Systemy Wyszukiwania Informacji kształtują się następująco:

Konsultacje 7.01.2014 UŚ

Szanowni Państwo,

W najbliższy wtorek (7.01.2014) konsultacje zostaną skrócone do pół godziny (od 11:00 do 11:30) ze względu na inne, pilne obowiązki.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera