[US] Wyniki kolokwium z PUM

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium z programowania urządzeń mobilnych dla grup ISI1 i ISI2 są następujące:

[WSTI] Wyniki kolokwium z Języków Programowania

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium z języków programowania są następujące:

[WSTI] Wyniki kolokwium 2EZI

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium dla grupy 2EZI są następujące:

[US] PUM kolokwium

Szanowni Państwo,

Zapowiedziano 1 kolokwium z przedmiotu Programowanie urządzeń mobilnych. Odbędzie się ono w następujących terminach:
9.05.2016, godz. 11:30, grupa ISI1, sala 103
10.05.2016, godz. 15:15, grupa ISI2, sala 105 (zajęcia jednorazowo przesunięte na późniejszą godzinę, by każdy z Państwa miał szanse dojechać z pracy).
Prosiłbym o przyjście zgodnie z oficjalnym podziałem na grupy w tym dniu.
Przewidywany czas kolokwium to 1,5h.

Zakres tematyczny:
– Wykorzystanie podstawowych komponentów graficznych (PlainTextView, CheckBox, RadioButton, EditText, ImageButton).
– Prezentowanie danych na listach (komponenty typu Spinner, ListView).
– Prezentowanie danych graficznych (wykorzystanie komponentu ImageView).
– Wykorzystanie plików zasobów (strings.xml).
– Wykorzystanie mechanizmu intencji do przechodzenia między aktywnościami.
– Walidacja ciągów wpisanych przez użytkownika.
– Wykorzystanie podstawowych elementów języka Java (a w szczególności tablic, pętli, konwersji danych ciąg znaków <-> liczba, wyszukiwanie i przetwarzanie podciągów, podstawowe operacje matematyczne).

[US] Zajęcia 14.03.2016

Szanowni Państwo,

Ze względu na obrony prac inżynierskich oraz II termin egzaminu z SWI jestem zmuszony odwołać wszystkie zajęcia w dniu 14.03.2016.

[WSTI] Wyniki II terminu

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium (drugi termin) są następujące:
Karol G. 5ISI Ocena: 4,5, Projekt: 4.0
Daniel K. 7ISI Ocena: 3 (Brak projektu)
Piotr J. 5TI2 Ocena: 3,5
Piotr Z. 7ISI Ocena: 3,5 Wykład: 3 (Brak projektu)
Marek K. 5TI2 Ocena: 3,0 (Brak projektu)
Adam Z. 5TI2 Ocena: 4,5

Przypominam Państwu o konieczności wysłania projektu zaliczeniowego.
Oceny końcowe (wynikające ze średniej) zostały wpisane do WU (tam gdzie było to możliwe).

[UŚ] Dostępność w czasie sesji

Szanowni Państwo,

W czasie sesji jestem dostępny na UŚ w następujących terminach:
– 7.02.2016, godz. 11:00 – 11:45, sala 214
– 8.02.2016, godz. 13:45 – 15:15, sala 214
– 9.02.2016, od 9:00 egzamin z SWI (proszę kwestie zaliczeniowe / wpisowe zrealizować dzień wcześniej).

W dniach 11.02 – 17.02 jestem na urlopie.

[US] Wyniki drugiego kolokwium z SWI

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium z Systemów Wyszukiwania Informacji (metoda Saltona) kształtują się następująco:

[UŚ] Zmiany w planie zajęć – WAŻNE

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pani Tryndy nastąpiły zmiany w planie zajęć (zmiany sal) na ostatnie dwa tygodnie semestru zimowego. Bardzo proszę o uważne śledzenie planu zajęć.

[UŚ] Wyniki drugiego kolokwium z TIWP

Szanowni Państwo,

Wyniki drugiego kolokwium z Technologii internetowych w programowaniu są następujące:

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera