[US] Technologie internetowe w programowaniu e-learning

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę umieszczać rozwiązania zadań z laboratorium (maksymalnie do tygodnia po danych zajęciach w formie tradycyjnej bądź elektronicznej) bezpośrednio na platformę Moodle.

Aby uzyskać dostęp do części materiałów należy zapoznać się z nim (poprzez jego otwarcie) i odświeżyć stronę lub ręcznie kliknąć pole typu checkbox obok danego materiału.

Terminy egzaminów/zaliczeń poprawkowych

Szanowni Państwo,

Przypominam o ustalonych terminach poprawkowych:

  • 13.09.2015 Programowanie w języku C++, godz. 9:00, sala 103, 104 lub 214
  • 14.09.2015 Programowanie wieloplatformowe, godz. 10:00, sala B4 lub 214
  • 20.09.2015 Programowanie urządzeń mobilnych (st. niestacjonarne), godz. 13:30, sala 08, 103 lub 214
  • 21.09.2015 Programowanie urządzeń mobilnych (st. stacjonarne), godz. 9:00, sala 08 lub 214

Większy wybór sal wynika z trudnościami z ich rezerwacją.

[UŚ] Wpisy i zaliczenia

Szanowni Państwo,

Na Instytucie jestem dostępny w poniedziałek 29.06.2015 w godz. 8:00 – 9:00. Będzie to ostatnia okazja do zdobycia wpisu bądź zaliczenia w pierwszym terminie przed urlopem.

[WSTI] Podstawy programowania

Szanowni Państwo,

Wyniki drugiego kolokwium z podstaw programowania są następujące:

[UŚ] Wyniki I terminu z Programowania Wieloplatformowego

Szanowni Państwo,

Wyniki z I terminu z Programowania Wieloplatformowego są następujące:

[WSTI] Zaliczenie i egzamin z Programowania w środowiskach zintegrowanych

Szanowni Państwo,

Studenci ze wpisem warunkowym z przedmiotu Programowanie w środowiskach zintegrowanych zobowiązani są zaliczyć przedmiot (kolokwium + projekt) na najbliższych konsultacjach tj. 20.06.2015 godz. 19:50 sala 163a.
Pierwszy termin egzaminu odbędzie się 04.07.2015 godz. 14.30 sala 232 (wysoki parter).
W razie pytań proszę o kontakt.

[UŚ] Konsultacje 15.06.2015

Szanowni Państwo,

Konsultacje dnia 15.06.2015 (poniedziałek) rozpoczną się o godzinie 8:45 i potrwają do 9:45.

[UŚ] Zaliczenie z PW

Szanowni Państwo,

Wyniki zaliczenia z Programowania wieloplatformowego (zerówka) są następujące:

[UŚ] Wyniki Zaliczenia z PwśR

Szanowni Państwo,

Wyniki zaliczenia z Programowania w środowiskach RAD (zerówka) są następujące:

[WSTI] Podstawy programowania 2CZG

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium z Podstaw Programowania dla grupy 2CZG są następujące:

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera