Systemy Wyszukiwania Informacji IB

Strona dedykowana dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Literatura do przedmiotu:

 1. A. Wakulicz-Deja, Metody wyszukiwania informacji. Zagadnienia implementacji Część I., Skrypt U.ŚL. Katowice 1985.
 2. A. Wakulicz-Deja, Podstawy systemów wyszukiwania informacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1995.
 3. M. Dąbrowski, K. Laus-Męczyńska, Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji, Warszawa, WNT, 1978.
 4. Z. Pawlak, Systemy informacyjne, podstawy teoretyczne, Warszawa, WNT, 1983.
 5. G. Salton, SMART automatyczny system wyszukiwania informacji, Warszawa, WNT, 1975.

Plan zajęć:

 1. Wprowadzenie do Systemów Wyszukiwania Informacji.
 2. Podstawowe pojęcia. Formalna definicja języka systemu. Parametry systemu.
 3. Omówienie metody list prostych z modyfikacjami.
 4. Metoda list inwersyjnych.
 5. Metoda list łańcuchowych.
 6. Metoda Saltona (algorytmy Rocchio’a i Doyle’a).

Materiały dydaktyczne:

 1. Kartoteka wyszukiwawcza
 2. Lab 1 Wprowadzenie
 3. Lab 2 Pojęcia podstawowe
 4. Lab 3 Metoda list prostych
 5. Zadania z metody list prostych
 6. Lab 4 Metoda list inwersyjnych
 7. Zadania z metody list inwersyjnych/łańcuchowych
 8. Lab 5 Metoda list łańuchowych
 9. Zadania z metody list łańcuchowych
 10. Zadania powtórkowe do kolokwium z metod klasycznych
 11. Zadania powtórkowe z metody Saltona

Komentowanie wyłączone.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera