Modelowanie nierelacyjnych baz danych

Literatura:

  1. Guy Harrison. NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji. Helion, 2019.
  2. Dan Sullivan. NoSQL. Przyjazny przewodnik. Helion, 2016.
  3. Pramod J. Sadalage, Martin Fowler. NoSQL. Kompendium wiedzy. Helion, 2014.
  4. Xun (Brian) Wu, Sudarshan Kadambi, Devram Kandhare, Aaron Ploetz. Seven NoSQL Databases in a Week. Packt, 2018.
  5. Brad Dayley. Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy. Helion, 2015.
  6. https://docs.mongodb.com/
  7. https://neo4j.com/docs/
  8. https://redis.io/documentation
  9. https://cassandra.apache.org/doc/latest/

Materiały dydaktyczne (wykład)

Komentowanie wyłączone.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera