Programowanie wieloplatformowe

Literatura

 1. M. Summerfield, Advanced Qt Programming: Creating Great Software with C++ and Qt 4, Prentice Hall, USA, 2010.
 2. J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4 (2nd Edition), Prentice Hall, USA, 2008.
 3. A. Ezust, P. Ezust, Introduction to Design Patterns in C++ with Qt (2nd Edition). Prentice Hall, 2012.
 4. R. Rischpater, Application Development with Qt Creator. Packt Publishing, 2013.
 5. Oficjalna strona Qt http://qt-project.org/
 6. Forum poświęcone Qt http://www.devqt.pl
 7. Qt Centre http://www.qtcentre.org
 8. Qt Video tutorial http://www.youtube.com/watch?v=HiOOWDb4YjE
 9. Oryginalna dokumentacja Qt http://qt-project.org/doc/qt-5.0/qtdoc/index.html
 10. Kurs Qt po polsku http://blog.matthew.org.pl/kategoria/programowanie/qt/kurs-qt/

Materiały dydaktyczne (wykład):

 1. Sloty i sygnały
 2. Widgety i Layout
 3. Kontenery
 4. Rysowanie
 5. Qt Quick
 6. Model MVC w Qt
 7. Wykorzystanie sieci w Qt

Materiały dydaktyczne (laboratorium):

 1. Sloty i sygnały – Ćwiczenia
 2. Sloty i sygnały – Kod
 3. Kalkulator – częściowo gotowa implementacja. Proszę pobrać dopiero w ostateczności
 4. Widgety i Layout – Ćwiczenia
 5. Kontenery – Ćwiczenia
 6. Kontenery – Kod
 7. Kontenery – Zadanie dodatkowe
 8. Edytor tekstowy
 9. Edytor tekstowy – Ikony
   Dodatkowe pomocne materiały przy tworzeniu edytora tekstowego:

  1. Zaawansowany edytor tekstowy
  2. Przykład: Application z SDK

   

 10. Rysowanie – Ćwiczenia
 11. Rysowanie – Kod
 12. Fraktale – Ćwiczenia
 13. Przetwarzanie XML – Ćwiczenia
 14. Wykorzystanie klasy QTimer – Ćwiczenia
 15. Przetwarzanie Json – Ćwiczenia
 16. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych – Ćwiczenia
 17. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych – Materiały
 18. QtQuick – Ćwiczenia

Wymagania projektowe:

 1. Przykladowy projekt
 2. Projekt musi zawierać minimum 5 konkretnych funkcjonalności.
 3. Do projektu należy dołączyć dokumentację zawierająca diagram przypadków użycia, listę funkcjonalności w punkach wraz z jej opisem, diagram klas z opisem.
 4. Projekt musi implementować przynajmniej jeden (dowolny) wzorzec projektowy.
 5. Projekt musi być zgodny z zasadami projektowania obiektowego: abstrakcją, hermetyzacją, dziedziczeniem i polimorfizmem.
 6. Projekt powinien wykorzystywać możliwe największą liczbę komponentów Qt, mechanizm slotów i sygnałów oraz stosowne layouty.
 7. Oceniana będzie również odporność na błędy, optymalizacja kodu, złożoność zaproponowanych funkcjonalności oraz strona wizualna.

Komentowanie wyłączone.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera